Przedszkole nr 226
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Przedszkole nr 226 > Menu Podmiotowe > Zasady funkcjonowania > Organizacja przedszkola

Organizacja przedszkola

  Drukuj
 
  • Przedszkole zapewnia dzieciom opiekę, wychowanie i nauczanie przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku, w godzinach 6.30 – 17.00, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz przerw ustalonych przez organ prowadzący na podstawie odrębnych przepisów.
  • Szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora przedszkola i zatwierdzony przez organ prowadzący.
  • Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział grupujący dzieci w zbliżonym wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, uzdolnień i stopnia rozwoju.
  • Przedszkole jest placówką 14-sto oddziałową (w tym 6 oddziałów integracyjnych).
  • Praca wychowawczo - dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz zestawu programów wychowania przedszkolnego wybranych przez Radę Pedagogiczną i dopuszczonych do użytku przez dyrektora przedszkola na podstawie odrębnych przepisów.
  • Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej.
  • W przedszkolu realizowane jest bezpłatne nauczanie, wychowanie i opieka nad dziećmi w godzinach pracy placówki, zgodnie z Uchwałą nr XLIX/1205/2017 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 25 maja 2017 r. w sprawie czasu przeznaczonego na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 poz. 5154).
  • Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie wychowankom.
 
 
Wprowadził BZMW/ext.WSekowska 13-09-2012
Aktualizujący bzmw/ext.wsekowska 16-09-2020
Zatwierdzający Kulikowska Ewa (Przedszkole nr 226) 16-09-2020
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-09-2020
Liczba odwiedzin: 2648